ถุงร้อน-ถุงไฮโซ

ถุงขนาด 3x5

ถุงขนาด 4x6

ถุงขนาด 4.5x7

ถุงขนาด 5x8

ถุงขนาด 6x9

ถุงขนาด 7x11

ถุงขนาด 8x12

ถุงขนาด 9x14

ถุงไฮโซขนาด 6X11 
1ลูก มี 30กก.

ถุงไฮโซขนาด 6X14  
1ลูก มี 30กก.

ถุงไฮโซขนาด 8X16
 1ลูก มี 30กก.