พรีฟอร์ม14G

หลอดพรีฟอร์ม สีใส และ สีฟ้า
มี 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 16.5G, 17G, 17.5G, 18G, 20G, 30G, 32G, 35G"