Code#C001
C001 ขวดPP ทรงเหลี่ยม 120 ปากกลาง / Bottle PP120 with middle, round-angular shape decanter

บรรจุเครื่องดื่ม รูปทรงสวยงาม  ทนความร้อนได้ดี

For drinks with nice shape and boiling flask

เลือกซื้อแบบแพ็คเกจ
จำนวน
ราคา/ชิ้น
ราคาเดียว
0.00
ขวด/ชิ้น/แพ็ค