Code#G006 หลอดงอ 6 มิล (621) คละสี(40ห่อ) NO LOGO
G006 หลอดงอ 6 มิล (621) คละสี(40ห่อ) NO LOGO / 6 mm. Bendy straw (621), mixed colours (40 packs) NOLOGO
เลือกซื้อแบบแพ็คเกจ
จำนวน
ราคา/ชิ้น
ราคาเดียว
0.00
ขวด/ชิ้น/แพ็ค