บริษัท ไทย เอ็น. เค. พลาสติก จำกัด

8/8หมู่ 4 ซอย เทศบาล 19 ถนนบางกรวย-ไทยน้อย ตำบลโสนลอย
อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel : +66 02-9202500-5 Fax: +66 02-9202506
www.thainkplastic.co.th


ดำเนินธุรกิจผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าสำหรับบรรจุน้ำดื่มทุกชนิด นอกจากนี้เรายังมีถุงพลาสติกใส และผลิตฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ไว้จำหน่ายมากมาย

ด้วยกำลังการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้สามารถไว้วางใจได้ในสินค้าต่างๆของเรา งานคุณภาพ
เสร็จเร็วเสร็จทันเวลา

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบ่งเป็น 10 กลุ่มดังนี้

1. ขวด HDPE และถัง 20 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำดื่ม
2. ขวดน้ำหวาน PP
3. ขวด PET
4. Preform PET
5. ฝาปิดขวดชนิดใช้กับขวด HDPE, PP
6. ฝาปิดขวดชนิดใช้กับขวด PET 
7. ถ้วย PP
8. ถุง HDPE (ถุงหิ้ว3หู) และถุงขนาดใหญ่สำหรับบรรจุขวด
9. ถุงร้อน PP
10. บรรจุภัณฑ์กระดาษ