ฝาขวด

ฝา 30 มิล สำหรับขวดใส

ฝาถังน้ำดื่มแบบขุ่น
(ถัง PE ขนาด 20 ลิตร) / มี 1 สีขาว

ฝาถังใสสีน้ำเงินใส

ฝาถังใสสีฟ้า

ฝาถังใสสีขาว

ฝาถังใสสีใส

ฝาสำหรับขวดHDPE

ฝาสำหรับขวดPP