เข้าทางด้านหน้า

เข้าทางด้านหลัง

บริษัท ไทย เอ็น. เค. พลาสติก จำกัด

8/8หมู่ 4 ซอย เทศบาล 19 ถนนบางกรวย-ไทยน้อย ตำบลโสนลอย
อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel : +66 02-9202500-5 Fax: +66 02-9202506
www.thainkplastic.co.th
sale@thainkplastic.co.th

 
แผนที่สาขาปทุม