รวม 7 แก้วกาแฟเย็น แก้วใส่ชาไข่มุก ที่มีฝาปิดหลายแบบ หลายสไตล์

แก้วกาแฟเย็น แก้วใส่ชาไข่มุก แก้วใส่เครื่องดื่ม ไอเทมสำคัญของร้านกาแฟ สำหรับใส่เครื่องดื่มให้กับลูกค้า ซึ่งแก้วแต่ละแบบจะมีรูปทรงไม่เหมือนกัน รวมถึงฝาปิดแก้วด้วย แต่ละร้านจะเลือกฝาปิดให้เหมาะกับแก้วตามความเหมาะสมของการใช้งาน

แนะนำ 7 แก้ว ที่นิยมใช้ใส่เครื่องดื่ม
  1. แก้วพลาสติกฝาโดม
  2. แก้วพลาสติกที่ใช้ฟิล์มเคลือบด้านบน หรือซีนปิดด้านบนแทนฝาแก้ว
  3. แก้วพลาสติก 2 ช่อง
  4. แก้วพลาสติก ฝาเรียบ
  5. แก้วพลาสติก ฝาฮาฟ
  6. แก้วพลาสติก ฝายกดื่ม

อ่านบทความต่อ