ถุง HD ปลาคาร์ฟ 20×30 30 kg-en

FGBAG048

ถุง HD ปลาคาร์ฟ 20×30 30 kg-en

FGBAG048

PRODUCT DESCRIPTION

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล