ถุง HD ปลาคาร์ฟ 6×9 30 kg-en

FGBAG040

ถุง HD ปลาคาร์ฟ 6×9 30 kg-en

FGBAG040

PRODUCT DESCRIPTION

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล