ถุง HD ปลาคาร์ฟ 7×11 30 kg-en

FGBAG041

ถุง HD ปลาคาร์ฟ 7×11 30 kg-en

FGBAG041

PRODUCT DESCRIPTION

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล