หลอดงอ 824S mm ปลาคาร์ฟแดง คละสี 20 ห่อ-en

FGST071

หลอดงอ 824S mm ปลาคาร์ฟแดง คละสี 20 ห่อ-en

FGST071

PRODUCT DESCRIPTION

ทรง
หลอดงอ
สี
คละสี
UOM
5000เส้น/ลัง
ขนาด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิล
ยาว 21 ซม.
ทรง
หลอดงอ
สี
คละสี
UOM
5000เส้น/ลัง
ขนาด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิล
ยาว 21 ซม.