ขวดน้ำแบบขุ่น

ขวดน้ำดื่ม PP 920cc
พิมพ์ตรา 1 แพ็ค = --- ใบ
ไม่พิมพ์ตรา 1 แพ็ค = --- ใบ