ขวดน้ำใส

ขวด PET140 ซีซี หยดน้ำ 
ปาก 30 มิล 
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวดรังนก PET150 ซีซี
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET150 ซีซี
โรซ่า ปาก 30
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET150 ซีซี
ปากสั้น
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET160 ซีซี
กลมปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET220 ซีซีกลมเรียบเตี้ย
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET220 ซีซี โออิชิ
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET220 ซีซี กลมเกลียว
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET220 ซีซี ทรงลูกส้ม
ปาก 30มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET220 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET250 ซีซี
เหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใ

ขวด PET250 ซีซี โออิชิ
ปาก 30มิล
1 แพ็ค = 150 ใ

ขวด PET250 ซีซี
กลมสูง
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET250 ซีซี
กลมเรียบ ปาก 30มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET250 ซีซี
เหลี่ยมปากสั้น
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET250 ซีซี
หยดน้ำ ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET300 ซีซี โออิชิ 
ปาก 30 มิล 
1 แพ็ค = 150 ใบบ

ขวดรังนก PET300 ซีซี
กลมเรียบ ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใ

ขวด PET330 ซีซี
เหลี่ยม ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบบ

ขวด PET350 ซีซี
โออิชิ ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET350 ซีซี กลม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบบ

ขวด PET350 ซีซี กลมเตี้ย
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET350 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใ

ขวด PET400 ซีซี โออิชิ
ปาก30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET400 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET400 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 32 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET450 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 32 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET450 ซีซี แปดเหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET500 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 32 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET500 ซีซี เหลี่ยม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150ใบ

ขวด PET500 ซีซี โออิชิ
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150ใบ

ขวด PET500 ยูโร
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET500 กลม
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET500 ซีซี โบว์ลิ่ง 
ปาก 30 มิล 
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET500 ซีซี โรมัน
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150ใบ

ขวด PET500 ซีซี กลมเรียบ
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET600 ซีซี เอวคอด
ปาก 30 มิล
1 แพ็ค = 150ใบ

ขวด PET600 ยูโร
ปาก 30 มิล

1 แพ็ค = 150 ใ

ขวด PET600 เนปจูน
ปาก 30 มิล

1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET600 กลม
ปาก 30 มิล

1 แพ็ค = 150 ใบ

ขวด PET750 กลม
ปาก 30 มิล

1 แพ็ค =150 ใ

ขวด PET1000 กลม
ปาก 30 มิล

1 แพ็ค = 98 ใ

ขวด PET1500 กลม
ปาก30 มิล

1 แพ็ค = 72 ใบ

ขวด PET1500 ซีซี
เอวคอด ปาก30 มิล

1 แพ็ค = 72 ใบ

ขวด PET1500 ซีซี
กลมเพชร ปาก30 มิล

1 แพ็ค = 72 ใบ