ถังใส่น้ำขนาดต่างๆ

ถังน้ำดื่มPE เกรดA 980 ขนาด 20 ลิตร

ถังน้ำดื่มPE เกรดA 900 ขนาด 20 ลิตร

ถังน้ำดื่มPE เกรดB 980 ขนาด 20 ลิตร

ถังน้ำดื่มPE เกรดB 900 ขนาด 20 ลิตร

ถังน้ำดื่มPE เกรดB 800 ขนาด 20 ลิตร