บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2539 โดยคุณกระแสสิน และคุณนิทัศน์ วงศ์บุญนาค ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในช่วงแรกโรงงานตั้งอยู่ในซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 23 (จันทร์เกษม) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ผลิตขวด น้ำดื่มประเภท HDPE

ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่บัวทองแฟคตอรี่ จ.นนทบุรี และได้เริ่มผลิตขวด PP และขวด PET เพื่อบรรจุน้ำดื่ม น้ำหวาน และน้ำผลไม้ขนาดต่างๆ จนกระทั้งปี 2546 ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ ซ.เทศบาล19 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

เมื่อโรงงานสร้างเสร็จในปี 2547 จึงได้ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดมาที่โรงงานแห่งใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ อาทิเช่น แก้วพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มต่างๆ, ถุงHD, ถุงPP, หลอดดูดน้ำ, ช้อนส้อม พลาสติก, ขวด PP, ขวด PET และ Preform สำหรับเป่าขวด อีกทั้งยังร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ หลากหลาย โดยเรามีขวด PP กว่า 40 แบบ ขวด PET กว่า 200 แบบ ให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการ เรามุ่งหวังที่จะ ผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 86 ล้านบาท มีโรงงาน 3 แห่ง คือ

  1. โรงงานที่ 1 (สำนักงานใหญ่) พื้นที่ขนาดกว่า 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  2. โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 8 ไร่
  3. โรงงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 21 ไร่

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด และใส่ใจการบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยประสบการณ์ในการผลิต สินค้ามามากกว่า 20 ปี และได้นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัย และหลากหลาย ในการขึ้นรูปพลาสติก ทั้งงานเป่า, งานฉีด, งานรีด, งานปั๊มขึ้นรูป โดยทางบริษัทฯ มีเป้าหมาย ที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าไว้ใจให้การสนับสนุนเราต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี และจะยืนหยัดเคียงคู่ลูกค้าตลอดไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม มีระบบการผลิตที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความใส่ใจในการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า พลาสติกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ผู้บริโภค

บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก

มีความมุ่งมั่นและให้ความใส่ใจในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สินค้าพลาสติกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ผู้บริโภค

มุ่งมั่นในการให้ความใส่ใจคุณภาพ
ของสินค้า และบริการ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

ให้ความสนใจและพัฒนาระบบการผลิต

ที่ได้มาตรฐาน ISO และ มอก.

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส
ทั้งภายในและต่อคู่ค้า

มาตรฐานการผลิต

ได้รับ มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะ และเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหาร สำหรับใช้เตรียมอาหาร เก็บอาหาร หรือบริโภคอาหาร ทั้งแบบใช้ครั้งเดียวและแบบใช้ซ้ำได้

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในระดับสากล เป็นมาตรฐานระบบการบริหารที่เป็นระบบ นำมาซึ่งสินค้า และบริการคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า

รูปภาพบริษัทเพิ่มเติม