พรีฟอร์ม

สำหรับเป่าขวดมีหลากหลายขนาด และหลายสี ทั้งสีใส สีฟ้า และสีพิเศษ ตั้งแต่ 10 กรัมไปจนถึง 35 กรัม