รวม 7 แก้วกาแฟเย็น แก้วใส่ชาไข่มุก ที่มีฝาปิดหลายแบบ หลายสไตล์

แก้วกาแฟเย็น แก้วใส่ชาไข่มุก แก้วใส่เครื่องดื่ม ไอเทมสำคัญของร้านกาแฟ สำหรับใส่เครื่องดื่มให้กับลูกค้า ซึ่งแก้วแต่ละแบบจะมีรูปทรงไม่เหมือนกัน รวมถึงฝาปิดแก้วด้วย แต่ละร้านจะเลือกฝาปิดให้เหมาะกับแก้วตามความเหมาะสมของการใช้งาน แนะนำ 7 แก้ว ที่นิยมใช้ใส่เครื่องดื่ม อ่านบทความต่อ

ประเภทของพลาสติก

ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์การนำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการนำพลาสติกต่างๆ ไปรีไซเคิลด้วย สมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society of the Plastics Industry, Inc.) ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยม กลุ่มต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนหรือที่เรียกว่าการรีไซเคิล (Recycle) ไว้ 6 ประเภทหลักๆ โดยหากพลาสติกใดสามารถนำมารีไซ-เคิลได้ ก็จะมีรหัสอันประกอบด้วยลูกศร 3 ตัว วนเป็นรูป 3 เหลี่ยมรอบๆ ตัวเลขตัวหนึ่ง พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 6 ประเภท 1. พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate) หรือที่รู้จักกันดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE) เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดี ใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น สามารถนำมา รีไซเคิลเป็นเส้นใย สำหรับทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์สำหรับยัดหมอน เป็นต้น 2. […]