Thai N.K. Plastic ปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในยุคดิจิทัลด้วย SAP Business One โดย NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd.

การปรับตัวของธุรกิจโรงงานและการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจนั้นถือเป็นวิสัยทัศน์ที่พบเห็นได้บ่อยในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และ Thai N.K. Plastic ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสัญชาติไทยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ด้วยการนำระบบ ERP ชั้นนำอย่าง SAP Business One on HANA เข้ามาใช้

ในครั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเกียรตินนทพัฒน์ วงศ์บุญนาค รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด ถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านมา กับมุมมองในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารธุรกิจครั้งใหญ่ จากเดิมที่เคยใช้ระบบบัญชีสำหรับบริหารธุรกิจขนาดเล็ก มาสู่การทำ ERP อย่างเต็มตัว พร้อมวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและบทเรียนที่น่าสนใจให้กับเหล่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เรียนรู้กันดังนี้ครับ

รู้จัก Thai N.K. Plastic ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจเครื่องดื่มรายเล็กและรายใหญ่

คุณเกียรตินนทพัฒน์ได้เล่าถึงธุรกิจของ Thai N.K. Plastic ในฐานะของการเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม ที่มีอายุยาวนานกว่า 27 ปี โดยมีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ขวด PET, ขวด PP, ฝาพลาสติก, หลอดดูดน้ำ, ถังพลาสติก, ช้อนส้อมพลาสติก, ถุงพลาสติก, ฉลากพลาสติก รวมถึงยังสามารถขึ้น Mold เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามต้องการได้ เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจเครื่องดื่มทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มองหาภาชนะสำหรับนำไปใช้กับสินค้าของตนเองทั่วประเทศไทย

ลูกค้าของ Thai N.K. Plastic นี้ก็มีด้วยกันหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่บรรจุขวดพลาสติก, ร้านกาแฟหรือชาที่ต้องการแก้วพลาสติกที่มีคุณภาพ, ร้านโชห่วยที่ต้องการผลิตเครื่องดื่มไว้ขายในชุมชน และอื่นๆ โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งนอกจาก Thai N.K. Plastic จะมีสินค้าให้เลือกใช้งานได้หลากหลายครบวงจรเป็นอันดับต้นๆ ของไทยแล้ว ราคาของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ที่ผลิตในประเทศก็ยังถือว่ามีราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมากอีกด้วย

คุณเกียรตินนทพัฒน์ระบุว่าข้อดีของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหนือกว่าบรรจุภัณฑ์อื่นๆ นั้นก็มีด้วยกันหลายประการ ทั้งความแข็งแรงสูงไม่แตกเสียหาย ทำให้ภาคธุรกิจสามารถลด Waste ที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บหรือขนส่งเครื่องดื่มได้ สามารถออกแบบได้หลากหลายตอบโจทย์ธุรกิจได้ทั้งในเชิงความสวยงาม การตลาด และนวัตกรรม ไปจนถึงความสามารถในการนำไป Reuse หรือ Recycle ได้ดี อีกทั้งในกระบวนการผลิตเองก็ยังประหยัดพลังงานและวัตถุดิบมากกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ ทำให้ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจึงยังคงได้รับความนิยมสูงอยู่นั่นเอง

นอกจากนี้ ด้วยวิกฤตโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ก็ทำให้ทั้งไทยและทั่วโลกนั้นต่างต้องปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารมาสู่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดขายของ Thai N.K. Plastic นั้นสูงถึง 600-700 ล้านบาทต่อปี

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของ Thai NK Plastic สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://thainkplastic.co.th/

ธุรกิจเติบโตและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ระบบบัญชีเพียงอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

ท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วนี้ คุณเกียรตินนทพัฒน์ที่มารับช่วงธุรกิจต่อจากครอบครัวก็ได้เข้ามาปรับปรุงระบบการทำงานหลายๆ ส่วน โดยหนึ่งในระบบที่คุณเกียรตินนทพัฒน์เห็นว่าต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนนั้นก็คือ Software สำหรับบริหารธุรกิจ

ก่อนหน้านี้ Thai N.K. Plastic แม้จะเป็นธุรกิจที่มียอดขายหลักหลายร้อยล้าน แต่ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่มีอายุยาวนาน ระบบ Software ที่ใช้จึงยังคงเป็น Local Software ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่สมัยธุรกิจยังเล็กกว่านี้มาก ทำให้ Thai N.K. Plastic ขาดข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจไปหลายส่วน อีกทั้งยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอต่อธุรกิจที่มียอดขายมากขึ้นและมีความซับซ้อนสูงขึ้น ซึ่งทำให้พนักงานที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบบัญชีเหล่านี้ยังคงมีงาน Manual ปริมาณมาก และขาดความแม่นยำในการทำงาน

มองหาระบบ ERP ตัดสินใจใช้ SAP Business One on HANA บน Cloud Platform

เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว คุณเกียรตินนทพัฒน์จึงตัดสินใจว่าจะต้องรีบเปลี่ยนระบบริหารจัดการธุรกิจให้เป็น ERP ทันที และได้พิจารณาระบบ ERP จากผู้พัฒนาหลายรายควบคู่กันไป

จากการใช้เวลาศึกษาระยะหนึ่ง Thai N.K. Plastic ก็ตัดสินใจเลือกใช้ SAP Business One ซึ่งเป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความสามารถครบวงจร จากปัจจัยหลายประการได้แก่

  1. สามารถเริ่มต้นวางระบบ ERP ได้ในงบประมาณในการลงทุนเพียงไม่กี่ล้านบาทเท่านั้น
  2. มีความสามารถที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้เพียงพอทั้งในแง่ของการเงิน บัญชี การผลิต และการขาย
  3. มีความสามารถที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้และปรับตัวสำหรับพนักงาน
  4. สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อต่อยอดในอนาคตได้

คุณเกียรตินนทพัฒน์กล่าวว่าในโครงการระบบ ERP ครั้งนี้ ทาง Thai N.K. Plastic ตัดสินใจเลือกใช้งานบน Cloud Platform จากการประเมินเทียบกับการติดตั้งใช้งาน ERP ภายในองค์กรแบบ On-Premises แล้วพบว่า Cloud นั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่มากกว่าอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย การเข้าถึงและใช้งานได้จากโรงงานหลายแห่ง ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา และการดูแลรักษาระบบที่ไม่ต้องจัดการด้วยตนเอง ไม่ต้องมี Data Center ของตนเอง ทำให้ Thai N.K. Plastic สามารถมุ่งเน้นไปที่การเร่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ในระยะแรกการใช้งานระบบ SAP Business One นั้นก็ยังคงต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างมากภายในบริษัท แต่จุดที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจนนั้นก็คือความสามารถในการวิเคราะห์การตลาดของสินค้าได้ถึงระดับรายผลิตภัณฑ์, การบริหารต้นทุนและกำไรได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในการจัดการสินค้าและวัตถุดิบกว่า 20,000 รายการนั้น SAP Business One สามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมี Business Report ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจได้

เลือก NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ในการ Implement ระบบ มั่นใจบรรลุโครงการได้สำเร็จ

เมื่อ Thai N.K. Plastic จะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้ SAP Business One อย่างแน่นอน แต่การคัดเลือก Implementer ที่ดีก็สำคัญ ซึ่งในโครงการครั้งนี้ ทางผู้บริหารก็ได้เชิญผู้ให้บริการ SAP Business One มาเสนอระบบด้วยกันถึง 5 ราย แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการจาก NTT DATA Business Solutions Thailand (NDBS Thailand) ที่สามารถนำเสนอการดำเนินงานบนระบบ SAP Business One ได้ดี รวมถึงมีประสบการณ์สามารถเข้าใจในธุรกิจของ Thai N.K. Plastic ได้เป็นอย่างดี

เมื่อได้ร่วมงานกันจริงๆ ทาง NDBS Thailand ก็ได้เข้ามาสื่อสารทำงานร่วมกับทีมงานของ Thai N.K. Plastic อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขระบบอยู่ตลอดไม่เว้นแม้วันเสาร์อาทิตย์ ด้วยการให้คำปรึกษาและคอยบริการอย่างใกล้ชิด ทำให้โครงการเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถ Go Live ระบบได้สำเร็จ

เตรียมปรับนำ Mobile และ Barcode เสริมธุรกิจ เปลี่ยนการทำงานสู่ดิจิทัลให้มากขึ้น

เนื่องจากผู้บริหารของ Thai N.K. Plastic มีวิสัยทัศน์ในการต่อยอดด้านเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นการเลือกใช้ SAP Business One จึงตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจนั้นได้แก่การปรับใช้งาน SAP Business One ผ่านอุปกรณ์ Mobile เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น และการประยุกต์นำ Barcode มาใช้ในส่วนของระบบ Warehouse และ Logistics ให้ทำงานเชื่อมต่อกับ SAP Business One

อุตสาหกรรมพลาสติกต้องเติบโตอย่างระมัดระวัง เทรนด์รักษ์โลกน่าจับตามอง

คุณเกียรตินนทพัฒน์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ถึงผู้บริหารรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกว่าการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้อาจต้องมีความระมัดระวังสูงเป็นพิเศษ เพราะด้วยธรรมชาติของอุตสาหกรรมที่มีกำไรไม่สูงมากนัก การแข่งขันด้านราคาจึงอาจทำให้ส่งผลร้ายต่อธุรกิจมากกว่าผลดี และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นทอดๆ ไปทั้ง Supply Chain ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้ต้องระวังให้ดี และควรมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาวอย่างมั่นคง

ในขณะเดียวกัน จากเทรนด์โลกด้าน Sustainability หรือความยั่งยืนนั้น ก็ทำให้ตลาด Bioplastics ที่ย่อยสลายได้กลายเป็นตลาดที่น่าจับตามอง แต่ประเด็นนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีสำหรับการนำมาใช้งานในประเทศไทย เพราะ Bioplastics ยังมีต้นทุนที่สูงมาก การนำมาใช้งานในสัดส่วนที่สูงก็จะสะท้อนกลับไปยังต้นทุนการผลิต แต่หากนำมาใช้งานในสัดส่วนที่น้อยเกินไป บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งในไทยหากจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในแง่มุมนี้จริงๆ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือที่มากกว่านี้ และควรจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบกำกับควบคุมอย่างจริงจังมากขึ้น

เกี่ยวกับ NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. เดิมชื่อ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท NTT DATA Business Solutions  (Thailand) Ltd. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ

อ่านต่อบทความเพิ่มเติม >> https://www.techtalkthai.com/thai-n-k-plastic-sap-ntt-data-business-solutions/