ถุง HD ปลาคาร์ฟ 14×22 30 kg

FGBAG046

ถุง HD ปลาคาร์ฟ 14×22 30 kg

FGBAG046

รายละเอียดสินค้า

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล