ถุง HD ปลาคาร์ฟ 16×26 30 kg

FGBAG047

ถุง HD ปลาคาร์ฟ 16×26 30 kg

FGBAG047

รายละเอียดสินค้า

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล