ถุง HD หูหิ้ว ปลาคาร์ฟ 6×11 30 kg

FGBAG049

ถุง HD หูหิ้ว ปลาคาร์ฟ 6×11 30 kg

FGBAG049

รายละเอียดสินค้า

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล