ถุง HD หูหิ้ว ปลาคาร์ฟ 6×14 30 kg

FGBAG050

ถุง HD หูหิ้ว ปลาคาร์ฟ 6×14 30 kg

FGBAG050

รายละเอียดสินค้า

ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล
ความจุ
30 กิโลกรัม
สี
ใส
น้ำหนัก
30 กิโลกรัม
UOM
ถุงนับเป็นกิโล